Skema til gennemgang af Nu falmer skoven

Download Skema til gennemgang af Nu falmer skoven

Strofe
Ordforklaringer
Dine stikord
Nu falmer skoven trindt om land,
og fuglestemmen daler;
rundt omkring
alt flygted storken over strand,
ham følger viltre svaler.
allerede
Efterår
Landet falmer og lægges øde,
stilhed …
Hvor marken bølged nys som guld
for nylig
med aks og vipper bolde
der ser man nu kun sorten muld
smukke, modne kornaks
og stubbene de golde.
ufrugtbar
Efterår
Skønhed, farver, vækst
Sort, vissenhed
Men i vor lade, på vor lo,
der har vi nu Guds gaver,
der virksomhed og velstand gro
samme som lade, eller rum i laden, hvor sæden tærskes og renses
i tøndemål af traver.
måleenhed, opstilling af kornneg
Og han, som vokse lod på jord
de gyldne aks og vipper,
han bliver hos os med sit ord,
det ord, som aldrig glipper.
Ham takker alle vi med sang
For alt, hvad han har givet
For hvad han vokse lod i vang,
på marken
for ordet og for livet.
evangeliet
Da over os det hele år
sin fred han lyser gerne,
og efter vinter kommer vår
med sommer, korn og kerne.
velsigner
Og når engang på Herrens bud
vort timeglas udrinder,
en evig sommer hos vor Gud
i Paradis vi finder.
Da høste vi, som fugle nu,
der ikke så og pløje;
da komme aldrig mer i hu
da glemmer vi
vi jordens strid og møje.
besvær
For høsten her og høsten hist
dér (dvs. i det himmelske liv)
vor Gud ske lov og ære,
som ved vor Herre Jesus Krist
vor Fader ville være!
hyldest og bekendelse til Gud
Hans Ånd, som alting kan og ved,
i disse korte dage
med tro og håb og kærlighed
til Himlen os ledsage!
Helligånden
N.F.S. Grundtvig, Nu falmer skoven, 1844